Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Ühendkuningriik) 15. märtsil 2019 – Blackrock Investment Management (UK) Limited versus Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(kohtuasi C-231/19)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Blackrock Investment Management (UK) Limited

Vastustajad: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ1 artikli 135 lõike 1 punkti g õige tõlgenduse kohaselt tuleb olukorras, kus kolmandast isikust teenuseosutaja osutab fondivalitsejale selle artikli tähenduses ühte haldamisteenust ja fondivalitseja kasutab seda teenust nii eriotstarbeliste investeerimisfondide haldamiseks kui ka muude investeerimisfondide haldamiseks, mille puhul ei ole tegemist eriotstarbeliste investeerimisfondidega:

a)    sellele ühele teenusele kohaldada ühte maksumäära? Ja kuidas tuleb sel juhul see maksumäär kindlaks teha? Või

b)    tuleb selle ühe teenuse eest makstav tasu jaotada osadeks vastavalt haldusteenuste kasutamisele (näiteks viitega eriotstarbeliste investeerimisfondide ja mitteeriotstarbeliste investeerimisfondide vahendite summale), nii et osa sellest ühest teenusest koheldakse maksuvabana ja osa maksustatavana?

____________

1 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT 2006, L 347, lk 1).