Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. ožujka 2019. uputio Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Ujedinjena Kraljevina) – Blackrock Investment Management (UK) Limited protiv Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(predmet C-231/19)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Blackrock Investment Management (UK) Limited

Tuženik: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Prethodna pitanja

Prema pravilnom tumačenju članka 135. stavka 1. točke (g) Direktive Vijeća 2006/112/EZ1 , ako je jedinstvena isporuka usluga upravljanja u smislu tog članka obavljena od strane trećih pružatelja upravitelju fonda i ako ju je upravitelj fonda uporabio kod upravljanja posebnim investicijskim fondovima (PIF-ovima) i upravljanju drugim fondovima koji nisu posebni investicijski fondovi (fondovi koji nisu PIF-ovi):

treba li ta jedinstvena usluga biti oporezivana jedinstvenom poreznom stopom? Ako je tako, kako odrediti tu jedinstvenu stopu? ili

treba li naknadu za tu jedinstvenu uslugu raspodijeliti u skladu s uporabom usluga upravljanja (primjerice, u odnosu na iznos sredstava kojima se upravlja u PIF-ovima i fondovima koji nisu PIF-ovi) kako bi se dio jedinstvene usluge izuzeo od oporezivanja, a dio oporezivao?

____________

1 Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)