Language of document :

2019 m. kovo 15 d. Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Blackrock Investment Management (UK) Limited / Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Byla C-231/19)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Blackrock Investment Management (UK) Limited 

Atsakovai apeliaciniame procese: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Prejudiciniai klausimai

Tinkamai aiškinant Tarybos direktyvos 2006/112/EB1 135 straipsnio 1 dalies g punktą, jeigu valdymo paslaugų, kaip tai suprantama pagal šį straipsnį, vieną teikimą paslaugų teikėjas trečiasis asmuo atlieka fondo valdytojui ir šis fondo valdytojas naudoja šias paslaugas ir specialių investicinių fondų (SIF), ir kitų fondų, kurie nėra specialūs investiciniai fondai (fondai, kurie nėra SIF), valdymui:

a)    ar šiam vienam paslaugų teikimui turi būti taikomas vienas mokesčio tarifas? Jeigu taip, kaip šis vienas tarifas turi būti nustatytas?

a)    O gal užmokestis už šį vieną paslaugų teikimą turi būti proporcingai paskirstytas pagal valdymo paslaugų naudojimą (pavyzdžiui, remiantis atitinkamai SIF ir fondų, kurie nėra SIF, valdomomis sumomis) ir tada vieno paslaugų teikimo dalis būtų laikoma neapmokestinama PVM, o kita dalis – apmokestinama PVM?

____________

1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).