Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regatul Unit) la 15 martie 2019 – Blackrock Investment Management (UK) Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Cauza C-231/19)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Părțile din procedura principală

Recurentă: Blackrock Investment Management (UK) Limited

Intimați: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Întrebarea preliminară

Articolul 135 alineatul (1) litera (g) din Directiva 2006/112/CE1 a Consiliului trebuie interpretat în sensul că, în cazul în care o prestare unică de servicii de gestionare în sensul articolului respectiv este efectuată de un furnizor terț către un gestionar de fond și este utilizată de gestionarul fondului respectiv atât pentru gestionarea de fonduri comune de plasament („FCP-uri”) cât și pentru gestionarea altor fonduri care nu sunt fonduri comune de plasament („non-FCP-uri”):

Prestarea unică respectivă va fi impozitată la o cotă unică? În caz afirmativ, cum se determină această cotă unică? sau

Contraprestația pentru prestarea unică respectivă trebuie repartizată în funcție de utilizarea serviciilor de gestionare (de exemplu, în funcție de valoarea fondurilor gestionate în cadrul FCP-urilor și respectiv în cadrul non-FCP-urilor), astfel încât o parte din prestarea unică să fie scutită iar o parte să fie impozabilă?

____________

1 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială 09/vol. 3, p. 7).