Language of document :

Žalba koju je 18. veljače 2019. podnio Bank Refah Kargaran protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 10. prosinca 2018. u predmetu T-552/15, Bank Refah Kargaran protiv Vijeća

(predmet C-134/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Bank Refah Kargaran (zastupnik: J.-M. Thouvenin, odvjetnik)

Druge stranke u postupku: Vijeće Europske unije, Europska komisija

Zahtjevi

djelomično ukidanje presude od 10. prosinca 2018. koju je u predmetu T-552/15 donijelo drugo vijeće Općeg suda Europske unije;

u prvom redu usvojiti zahtjeve koje je podnositelj istaknuo pred Općim sudom Europske unije, odnosno dodijeliti mu naknadu s osnova imovinske štete u iznosu od 68 651 319 eura zajedno s kamatama, te naknadu s osnova neimovinske štete u iznosu od 52 547 415 eura;

podredno, vratiti predmet na ponovno suđenje Općem sudu;

u oba slučaja, naložiti Vijeću Europske unije snošenje troškova dvaju postupaka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti žalbe žalitelj ističe sedam žalbenih razloga.

1. Prvi žalbeni razlog temelji se pogrešci koja se tiče prava

Opći sud je počinio pogrešku koja se tiče prava kada je naveo da nedostatnost obrazloženja poništene odluke nije dovoljno ozbiljna povreda odredbe prava Europske unije.

2. Drugi žalbeni razlog temelji se na pogrešci koja se tiče prava

Opći sud je počinio pogrešku koja se tiče prava ocijenivši da je činjenica što je žalitelj, žrtva nezakonite sankcije koju je izreklo Vijeće Europske unije, podnio tužbu i ishodio poništenje te sankcije, učinila uzaludnim pozivanje na dovoljno ozbiljnu povredu prava na djelotvornu sudsku zaštitu.

3. Treći žalbeni razlog temelji se na pogrešci koja se tiče prava

Opći sud je počinio pogrešku koja se tiče prava odbivši razmotriti razlog kojeg je u svojoj replici iznio žalitelj, pri čemu nije provjerio, kako to traži sudska praksa, je li isticanje tog razloga u replici posljedica uobičajenog tijeka rasprave započete tužbom tijekom sudskog postupka.

4. Četvrti i peti razlog temelje se na pogrešci koja se tiče prava

Opći sud je počinio pogrešku koja se tiče prava jer je na pogrešan način protumačio presudu donesenu u predmetu T-24/111 i zato što je smatrao da zaključak da je Vijeće povrijedilo svoju obvezu da žalitelja upozna s dokazima koji mu se stavljaju na teret, a koji se tiču razloga donošenja mjere zamrzavanja sredstava, ne predstavlja dovoljno ozbiljnu povredu prava Europske unije koja dovodi do odgovornosti Unije.

5. Šesti razlog temelji se na pogrešnom tumačenju tužbe

Opći sud je pogrešno protumačio tužbu smatrajući da se žalitelj nije u stadiju podnošenja tužbe pozvao na navodnu nezakonitost koja se temelji na nesukladnosti između razloga uvrštenja njegova imena na listu osoba na koje se odnose mjere ograničavanja s kriterijima koje primjenjuje Vijeće, a sve kako bi žaliteljev argument proglasio nedopuštenim.

6. Sedmi razlog temelji se na pogrešnom tumačenju tužbe

Svodeći tužbene razloge o nezakonitostima isključivo na povredu obveze davanja obrazloženja, Opći sud je pogrešno protumačio tužbu.

____________

1 Presuda od 6. rujna 2013., Bank Refah Kargaran/Vijeće (T-24/11, EU:T:2013:403).