Language of document :

2019 m. vasario 18 d. Bank Refah Kargaran pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 10 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-552/15 Bank Refah Kargaran / Taryba

(Byla C-134/19 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantas: Bank Refah Kargaran, atstovaujamas advokato J.-M. Thouvenin

Kitos proceso šalys: Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija

Apelianto reikalavimai

Iš dalies panaikinti 2018 m. gruodžio 10 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo antrosios kolegijos sprendimą byloje T-552/15;

visų pirma, patenkinti apelianto reikalavimus, kuriuos jis pareiškė Europos Sąjungos Bendrajame Teisme, t. y. atlyginti turtinę (68 651 319 EUR) ir neturinę žalą (52 547 415 EUR);

nepatenkinus šių reikalavimų, grąžinti bylą Bendrajam Teismui;

abiem atvejais priteisti iš Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi abejose instancijose išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas apeliacinį skundą, apeliantas remiasi septyniais pagrindais.

1. Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas teisės klaida

Bendrasis Teismas suklydo darydamas prielaidą, kad panaikinto sprendimo nepakankama motyvacija nėra pakankamai sunkus Sąjungos teisės normų pažeidimas.

2. Antrasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas teisės klaida

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nuspręsdamas, kad faktas, jog apeliantas, kuriam Europos Sąjungos Taryba paskyrė neteisėtą sankciją, pateikė ieškinį ir sankcija buvo panaikinta, nėra pakankamai sunkus teisės į veiksmingą teisminę apsaugą pažeidimas.

3. Trečiasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas teisės klaida

Bendrasis Teismas suklydo nepaisydamas apelianto dublike nurodyto pagrindo, neįvertindamas, kaip to reikalaujama pagal jurisprudenciją, ar šio pagrindo papildymą dublike nulėmė įprasta apelianto pradėtos diskusijos raida vykstant procesui.

4. Ketvirtasis ir penktasis apeliacinio skundo pagrindai grindžiami teisės klaida

Bendrasis Teismas suklydo netinkami aiškindamas sprendimą byloje T-24/111 ir nustatydamas, kad faktas, jog Taryba pažeidė pareigą pateikti apeliantui visą su juo susijusią turimą informaciją, kuria remiantis nuspręsta jam taikyti lėšų įšaldymo priemones, nėra pakankamai sunkus Sąjungos teisės normų pažeidimas, užtraukiantis Sąjungos atsakomybę.

5. Šeštasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas ieškinio iškraipymu

Bendrasis Teismas iškreipė ieškinį nuspręsdamas dėl apelianto argumento nepriimtinumo, kad apeliantas ieškinio pateikimo metu padarė tariamą pažeidimą, susijusį su apelianto pavardės įtraukimo į sąrašą asmenų, kuriem taikomos ribojamosios priemonės, motyvų neatitikimu Tarybos nustatytiems kriterijams.

6. Septintasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas ieškinio iškraipymu

Bendrasis Teismas iškreipė ieškinį sumažindamas ieškinio neteisėtumą pagrindžiančių pagrindų skaičių ir palikdamas vienintelį pagrindą − motyvavimo pareigos pažeidimą.

____________

1 2013 m. rugsėjo 6 d. Sprendimas Bank Refah Kargaran / Taryba (T-24/11, EU:T:2013:403).