Language of document :

Recurs introdus la 18 februarie 2019 de Bank Refah Kargaran împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 10 decembrie 2018 în cauza T-552/15, Bank Refah Kargaran/Consiliul

(Cauza C-134/19 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurentă: Bank Refah Kargaran (reprezentant: J.-M. Thouvenin, avocat)

Celelalte părți din procedură: Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană

Concluziile recurentului

Anularea în parte a hotărârii pronunțate la 10 decembrie 2018 de Camera a doua a Tribunalului Uniunii Europene în cauza T-552/15;

cu titlu principal, admiterea concluziilor pe care recurenta le-a formulat în fața Tribunalului Uniunii Europene, și anume acordarea de daune interese în cuantum de 68 651 319 euro pentru repararea prejudiciului său material și în cuantum de 52 547 415 euro pentru repararea prejudiciului său moral;

cu titlu subsidiar, trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal;

în ambele cazuri, obligarea Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor aferente celor două proceduri.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, recurenta invocă șapte motive.

1. Primul motiv, întemeiat pe o eroare de drept

Tribunalul a săvârșit o eroare de drept atunci când a stabilit că motivarea insuficientă a deciziei anulate nu este o încălcare suficient de gravă a unei norme de drept al Uniunii Europene.

2. Al doilea motiv, întemeiat pe o eroare de drept

Tribunalul a săvârșit o eroare de drept atunci când a statuat că introducerea unei acțiuni de către o reclamantă victimă a unei sancțiuni nelegale adoptate de Consiliul Uniunii Europene și obținerea anulării sancțiunii fac ca invocarea unei încălcări suficient de grave a dreptului la protecție jurisdicțională efectivă să fie inutilă.

3. Al treilea motiv, întemeiat pe o eroare de drept

Tribunalul a săvârșit o eroare de drept atunci când a respins un motiv precizat de recurentă în replica sa fără a verifica, astfel cum impune jurisprudența, dacă dezvoltarea acestui motiv în replică rezultă din evoluția normală a dezbaterii inițiate ca urmare a cererii introductive în timpul procedurii contencioase.

4. Al patrulea și la al cincilea motiv, întemeiate pe o eroare de drept

Tribunalul a săvârșit o eroare de drept atunci când a interpretat în mod greșit hotărârea pronunțată în cauza T-24/111 și când a considerat că constatarea potrivit căreia Consiliul și-a încălcat obligația de a-i comunica recurentei elementele reținute împotriva sa în ceea ce privește motivul reținut pentru măsurile de înghețare a fondurilor nu stabilește existența unei încălcări suficient de grave a dreptului Uniunii Europene care să angajeze răspunderea Uniunii.

5. Al șaselea motiv, întemeiat pe denaturarea cererii introductive

Tribunalul a denaturat cererea introductivă atunci când, pentru a reține inadmisibilitatea argumentului recurentei, a considerat că aceasta nu a invocat, în stadiul cererii introductive, o pretinsă nelegalitate întemeiată pe lipsa de conformitate a motivului de includere a numelui său pe listele persoanelor vizate de măsuri restrictive cu criteriul aplicat de Consiliu.

6. Al șaptelea motiv, întemeiat pe denaturarea cererii introductive

Tribunalul a denaturat cererea introductivă atunci când a redus motivele de nelegalitate invocate de recurentă la simpla încălcare a obligației de motivare.

____________

1 Hotărârea din 6 septembrie 2013, Bank Refah Kargaran/Conseil (T-24/11, EU:T:2013:403).