Language of document :

Pritožba, ki jo je Bank Refah Kargaran vložila 18. februarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 10. decembra 2019 v zadevi T-134/19, Bank Refah Kargaran/Svet

(Zadeva C-134/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Bank Refah Kargaran (zastopnik: J.-M. Thouvenin, odvetnik)

Drugi stranki v postopku: Svet Evropske unije, Evropska komisija

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

delno razveljavi sodbo drugega senata Splošnega sodišča Evropske unije v zadevi T-552/15 z dne 10. decembra 2018;

primarno, ugodi predlogoma pritožnice, ki ju je predložila Splošnemu sodišču Evropske unije, in sicer dodelitev odškodnine in obresti za premoženjsko škodo, ki ji je nastala, v znesku 68.651.319 EUR ter za nepremoženjsko škodo, ki ji je nastala, v znesku 52.547.415 EUR;

podredno, zadevo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču;

v obeh primerih pa Svetu Evropske unije naloži plačilo stroškov postopka na obeh stopnjah.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja sedem razlogov.

1. Prvi pritožbeni razlog: napačna uporaba prava

Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je presodilo, da nezadostnost obrazložitve razveljavljene odločbe ni dovolj resna kršitev pravila prava Evropske unije.

2. Drugi pritožbeni razlog: napačna uporaba prava

Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je presodilo, da je zaradi dejstva, da je pritožnica, žrtev nezakonite sankcije, ki jo je sprejel Svet Evropske unije, vložila tožbo in dosegla razglasitev ničnosti sankcije, sklicevanje na dovolj resno kršitev pravice do učinkovitega sodnega varstva brezpredmetno.

3. Tretji pritožbeni razlog: napačna uporaba prava

Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je zavrnilo tožbeni razlog, ki ga je pritožnica podrobno opredelila v repliki, ne da bi preverilo, kot to zahteva sodna praksa, ali je podrobna opredelitev tega tožbenega razloga v repliki posledica normalnega razvoja razprave na podlagi tožbe tekom postopka.

4. Četrti in peti pritožbeni razlog: napačna uporaba prava

Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je napačno razlagalo sodbo, izdano v zadevi T-24/111 , in da je presodilo, da ugotovitev, v skladu s katero je Svet kršil obveznost posredovanja obremenilnih dokazov pritožnici, kar zadeva razlog za sprejetje ukrepov zamrznitve sredstev, ne dokazuje obstoja dovolj resne kršitve prava Evropske unije, ki bi povzročila odgovornost Unije.

5. Šesti pritožbeni razlog: izkrivljanje tožbe

Splošno sodišče je izkrivilo tožbo s tem, da je za namene ugotovitve, da je trditev pritožnice nedopustna, štelo, da se ta v tožbi ni sklicevala na domnevno nezakonitost kot posledico tega, da razlog za vpis njenega imena na sezname oseb, na katere se nanašajo omejevalni ukrepi, ni v skladu z merilom, ki ga je uporabil Svet.

6. Sedmi pritožbeni razlog: izkrivljanje tožbe

Splošno sodišče je izkrivilo tožbo s tem, da je tožbene razloge pritožnice, ki so se nanašali na nezakonitost, omejilo na zgolj kršitev obveznosti obrazložitve.

____________

1 Sodba z dne 6. septembra 2013, Bank Refah Kargaran/Svet (T-24/11, EU:T:2013:403).