Language of document :

A Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Ausztria) által 2019. március 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – NK kontra MS és AS

(C-208/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz

Az alapeljárás felei

Felperes: NK

Alperes: MS, AS

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1 3. cikke (3) bekezdésének f) pontja értelmében vett „új épületek építésére irányuló” szerződésnek minősül-e az építész és a fogyasztó között kötött szerződés, amely alapján az építész (csak) egy újonnan megépítendő családi ház megtervezésére köteles, beleértve a tervek elkészítését is?

Az első kérdésre adott nemleges válasz esetén:

A 2011/83/EU irányelv 16. cikkének c) pontja és 2. cikkének 3. és 4. pontja értelmében vett, „a fogyasztó által megadott jellemzőknek megfelelően elkészített vagy egyértelműen a fogyasztó személyére szabott áruk” értékesítésére irányuló szerződésnek minősül-e az építész és a fogyasztó között kötött szerződés, amely alapján az építész egy újonnan megépítendő családi ház megtervezésére köteles a megbízó előírásai és kívánságai alapján, beleértve ezzel összefüggésben a tervek elkészítését is?

____________

1 HL 2011. L 304., 64. o.