Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Bucureşti (Rumunsko) dne 11. února 2019 – Krakvet sp. z o.o. sp.k. v. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

(Věc C-108/19)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Curtea de Apel Bucureşti

Účastníci původního řízení

Odvolatelka (žalobkyně v řízení v prvním stupni): Krakvet sp. z o.o. sp.k.

Odpůrci (žalovaní v řízení prvním stupni): Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

Předběžná otázka

Musí být článek 33 směrnice 2006/1121 v rámci prodeje zboží prostřednictvím internetového obchodu vykládán v tom smyslu, že se nepoužije v případě, kdy zákazník přímo uzavře smlouvu o přepravě zboží z členského státu dodavatele do svého členského státu v souladu s možnostmi odeslání nabízenými dodavatelem, a to s ohledem na to, že přeprava není uskutečněna na účet dodavatele?

____________

1     Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2006, L 347, s. 1).