Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Bucureşti (Rumænien) den 11. februar 2019 – Krakvet sp. z o.o. sp.k. mod Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti og Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

(Sag C-108/19)

Processprog: rumænsk

Den forelæggende ret

Curtea de Apel Bucureşti

Parter i hovedsagen

Appellant (sagsøger i første instans): Krakvet sp. z o.o. sp.k.

Indstævnte (sagsøgte i første instans): Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti og Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 33 i direktiv 2006/112 1 i forbindelse med salg af varer via en internetbutik fortolkes således, at denne bestemmelse ikke finder anvendelse i tilfælde af, at kunden direkte indgår aftale om transport af varerne fra leverandørens medlemsstat til sin egen medlemsstat i overensstemmelse med de forsendelsesmuligheder, som leverandøren tilbyder, og transporten ikke udføres for leverandørens regning?«

____________

1     Rådets direktiv 2006/112/EF af 28.11.2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT 2006, L 347, s. 1).