Language of document :

A Curtea de Apel Bucureşti (Románia) által 2019. február 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Krakvet sp. z.o.o. sp.k. kontra Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

(C-108/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel Bucureşti

Az alapeljárás felei

Felperes: Krakvet sp. z.o.o. sp.k.

Alperes: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Termékek online bolton keresztül történő értékesítésével összefüggésben úgy kell e értelmezni a 2006/112 irányelv1 33. cikkét, hogy az nem alkalmazható abban az esetben, ha az ügyfél a termékeknek az eladó tagállamából a saját tagállamába történő fuvarozása céljából az eladó által felajánlott fuvarozási lehetőségeknek megfelelően, közvetlenül köt szerződést, figyelembe véve, hogy a fuvarozást nem az eladó megbízásából teljesítik?

____________

1 A közös hozzadottértékadó-rendszerről szóló 2006. november 28-i európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2006 L 347., 1. o.)