Language of document :

2019 m. vasario 11 d. Curtea de Apel Bucureşti (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Krakvet sp. z o.o. sp.k. / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

(Byla C-108/19)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Bucureşti

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Krakvet sp. z o.o. sp.k.

Kitos apeliacinio proceso šalys: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

Prejudiciniai klausimai

Ar tais atvejais, kai prekės parduodamos internetinėje parduotuvėje, Direktyvos 2006/1121 33 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad jis netaikomas tuo atveju, kai klientas tiesiogiai sudarė sutartį dėl prekių gabenimo iš tiekėjo valstybės narės į savo valstybę narę, atsižvelgdamas į tiekėjo pasiūlytus variantus, turint omenyje, kad gabenimas nėra vykdomas tiekėjo vardu?

____________

1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347,2006, p. 1).