Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 11. februārī iesniedza Curtea de Apel Bucureşti (Rumānija) – Krakvet sp. z o.o. sp.k./Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

(Lieta C-108/19)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Curtea de Apel Bucureşti

Pamatlietas puses

Prasītāja: Krakvet sp. z o.o. sp.k.

Atbildētāji: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti un Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

Prejudiciālais jautājums

Vai situācijā, kad preces tiek pārdotas tiešsaistes veikalā, Direktīvas 2006/112 1 33. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tas netiek piemērots gadījumā, kad klients tieši slēdz līgumu par preču pārvadājuma pakalpojumu no piegādātāja dalībvalsts uz savu dalībvalsti atbilstoši piegādātāja piedāvātajām nosūtīšanas iespējām, ņemot vērā, ka transportēšana netiek veikta piegādātāja vārdā?

____________

1 Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2006, L 347, 1. lpp.).