Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curte de Apel București (Roemenië) op 11 februari 2019 – Krakvet sp. z o.o. sp.k. / Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți

(Zaak C-108/19)

Procestaal: Roemeens

Verwijzende rechter

Curte de Apel București

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Krakvet sp. z o.o. sp.k.

Verwerende partijen: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți

Prejudiciële vraag

Moet artikel 33 van richtlijn 2006/112/EG1 aldus worden uitgelegd dat het in het kader van een verkoop van goederen via een onlinewinkel niet van toepassing is op de situatie waarin de afnemer voor het vervoer van de goederen van de lidstaat van de leverancier naar zijn eigen lidstaat rechtstreeks een overeenkomst sluit overeenkomstig de door de leverancier geboden verzendingsmogelijkheden, indien het vervoer niet voor rekening van deze laatste wordt verricht?

____________

1 Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB 2006, L 347, blz. 1).