Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Curtea de Apel Bucureşti (România) la data de 11 februarie 2019 – Krakvet sp. z o.o. sp.k. / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

(Cauza C-108/19)

Limba de procedură: română

Instanţa de trimitere

Curtea de Apel Bucureşti

Părţile din acţiunea principală

Reclamantă: Krakvet sp. z o.o. sp.k.

Pârâtă: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

Întrebarea preliminară

Dacă articolul 33 din Directiva 2006/1121 trebuie interpretat, în contextul unei vânzări de bunuri prin intermediul unui magazin online, că nu se aplică situației în care clientul contractează direct serviciul de transport al bunurilor din statul membru al furnizorului în statul membru propriu conform opțiunilor de expediere oferite de furnizor, din moment ce transportul nu se realizează în numele furnizorului?

____________

1 Directiva TVA 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO 2006 L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol.3, p. 7).