Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Bucureşti (Romunija) 11. februarja 2019 – Krakvet sp. z o.o. sp.k./Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

(Zadeva C-108/19)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Bucureşti

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Krakvet sp. z o.o. sp.k.

Nasprotni stranki: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 33 Direktive 2006/1121 v okviru prodaje blaga prek spletne trgovine razlagati tako, da se ta ne uporablja, če kupec neposredno naroči storitev prevoza blaga iz države članice dobavitelja v lastno državo članico v skladu z možnostmi odpošiljanja, ki jih ponuja dobavitelj, ob upoštevanju, da se ta prevoz ne opravi za račun dobavitelja?

____________

1 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1).