Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Bucureşti (Rumänien) den 11 februari 2019 – Krakvet sp. z o.o. sp.k. mot Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

(Mål C-108/19)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel Bucureşti

Parter i det nationella målet

Klagande: Krakvet sp. z o.o. sp.k.

Motparter: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

Tolkningsfråga

Ska, vid en försäljning av varor genom en nätbutik, artikel 33 i direktiv 2006/112(1 ) tolkas så, att den inte är tillämplig när kunden avtalar direkt om transporten av varorna från leverantörens medlemsstat till kundens medlemsstat enligt leveransalternativ som erbjuds av leverantören, eftersom transporten inte sker för leverantörens räkning?

____________

(1 ) Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 2006, s. 1).