Language of document :

Pritožba, ki jo je Razan Othman vložil 21. februarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 12. decembra 2018 v zadevi T-416/16, Othman/Svet

(Zadeva C-158/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnik: Razan Othman (zastopnik: E. Ruchat, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Svet Evropske unije

Predlog

tožba pritožnika naj se razglasi za dopustno in utemeljeno;

posledično naj se sodba z dne 12. decembra 2018, ki jo je Splošno sodišče izdalo v zadevi T-416/16, Razan Othman/Svet Evropske unije, razveljavi;

Na podlagi novih določb pa naj se odloči, da se:

Sklep (SZVP) 2016/850 z dne 27. maja 20161 in njegovi poznejši izvedbeni akti v delu, v katerem se nanašajo na pritožnika, razglasi za ničen;

Svetu Evropske unije naloži plačilo stroškov pritožbe.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnik v utemeljitev pritožbe navaja tri razloge.

Prvi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je kršilo pravico pritožnika, da se pred sprejetjem novih omejevalnih ukrepov izjavi, kot je določena v členu 41 Listine o temeljnih pravicah.

Drugi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo in izkrivilo dejstva, ker ni upoštevalo členov, ki jih je pritožnik navedel v utemeljitev ničnostne tožbe, da bi dokazal, da ni podpiral sirijske ureditve.

Tretji pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo, ker ni razsodilo na podlagi členov 27 in 28 Sklepa 2013/255/SZVP2 v skladu s katerima je pripadnost družini Al-Assad ali družini Makhlouf kot avtonomno merilo, ki upravičuje naložitev sankcije, nezakonito, saj se z njim obrača dokazno breme.

____________

1 Sklep Sveta (SZVP) 2016/850 z dne 27. maja 2016 o spremembi Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji (UL L 141, str. 125).

2 Sklep Sveta 2013/255/SZVP z dne 31. maja 2013 o omejevalnih ukrepih proti Siriji (UL L 147, str. 14).