Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. veljače 2019. uputio Bundesverwaltungsgericht (Njemačka) – Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG protiv Savezne Republike Njemačke

(predmet C-101/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesverwaltungsgericht

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG

Tuženik: Savezna Republika Njemačka

Prethodna pitanja

1.    Sadržava li članak 69. Direktive 2001/83/EZ1 iscrpne zahtjeve o dopuštenom sadržaju upute o lijekovima koji se navode u članku 14. stavku 1. ili se mogu uključiti i druge informacije u smislu članka 62. Direktive 2001/83/EZ?

2.    Mogu li podaci o doziranju za lijekove koji se navode u članku 14. stavku 1. Direktive 2001/83/EZ biti informacije koje su korisne za pacijenta u smislu članka 62. Direktive 2001/83/EZ?

____________

1 Direktiva 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu (SL 2001., L 311, str. 67.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 56., str. 27.), kako je izmijenjena Direktivom 2012/26/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. (SL 2012., L 299, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 60., str. 204.)