Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgericht Salzburg (Rakousko) dne 15. února 2019 – ZS v. PVA Landesstelle Salzburg

(Věc C-118/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landesgericht Salzburg

Účastníci původního řízení

Žalobce: ZS

Žalovaná: PVA Landesstelle Salzburg

Předběžné otázky

Věc byla usnesením předsedy Soudního dvora ze dne 22. března 2017 vyškrtnuta z rejstříku Soudního dvora.

____________