Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesgericht Salzburg (Østrig) den 15. februar 2019 – ZS mod PVA Landesstelle Salzburg

(Sag C-118/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landesgericht Salzburg

Parter i hovedsagen

Sagsøger: ZS

Sagsøgt: PVA Landesstelle Salzburg

Ved kendelse afsagt af Domstolens præsident den 22. marts 2019 blev sagen slettet fra Domstolens register.

____________