Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 15. februārī iesniedza Landesgericht Salzburg (Austrija) – ZS/PVA Landesstelle Salzburg

(Lieta C-118/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landesgericht Salzburg

Pamatlietas puses

Prasītājs: ZS

Atbildētāja: PVA Landesstelle Salzburg

Ar Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 22. marta rīkojumu lieta tika izslēgta no Tiesas reģistra.

____________