Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Salzburg (Rakúsko) 15. februára 2019 – ZS/PVA Landesstelle Salzburg

(vec C-118/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesgericht Salzburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: ZS

Žalovaný: PVA Landesstelle Salzburg

Predseda Súdneho dvora uznesením z 22. marca 2019 nariadil výmaz veci z registra Súdneho dvora.

____________