Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesgericht Salzburg (Avstrija) 15. februarja 2019 – ZS/PVA Landesstelle Salzburg

(Zadeva C-118/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landesgericht Salzburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: ZS

Tožena stranka: PVA Landesstelle Salzburg

Zadeva je bila s sklepom predsednika Sodišča z dne 22. marca 2019 izbrisana iz vpisnika Sodišča.

____________