Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgericht Salzburg (Österrike) den 15 februari 2019 – ZS mot PVA Landesstelle Salzburg

(Mål C-118/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landesgericht Salzburg

Parter i det nationella målet

Klagande: ZS

Motpart: PVA Landesstelle Salzburg

Målet har avskrivits genom beslut av domstolens ordförande av den 22 mars 2019.

____________