Language of document :

Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 31. ledna 2019 (žádost o rozhodnutí     o předběžné otázce Amtsgericht Nürnberg - Německo) – Geld-für-Flug GmbH v. Ryanair DAC

(Věc C-701/18)1

Jednací jazyk: němčina

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1 Úř. věst. C 72, 25.2.2019.