Language of document :

Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 31. januar 2019 – Geld-für-Flug GmbH mod Ryanair DAC (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Nürnberg – Tyskland)

(Sag C-701/18) 1

Processprog: tysk

Domstolens præsident har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1 EUT C 72 af 25.2.2019.