Language of document :

Rješenje predsjednika Suda od 31. siječnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Amtsgericht Nürnberg - Njemačka) – Geld-für-Flug GmbH protiv Ryanair DAC

(predmet C-701/18)1

Jezik postupka: njemački

Predsjednik Suda odredio je brisanje predmeta.

____________

1 SL C 72, 25. 2. 2019.