Language of document :

Ordonanța președintelui Curții din 31 ianuarie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Amtsgericht Nürnberg - Germania) – Geld-für-Flug GmbH/Ryanair DAC

(Cauza C-701/18) 1

Limba de procedură: germana

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.

____________

1     JO C 72, 25.2.2019.