Language of document :

Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 31. januára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Nürnberg – Nemecko) – Geld-für-Flug GmbH/Ryanair DAC

(vec C-701/18)1

Jazyk konania: nemčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 72, 25.2.2019.