Language of document :

Sklep predsednika Sodišča z dne 31. januarja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Nürnberg – Nemčija) – Geld-für-Flug GmbH/Ryanair DAC

(Zadeva C-701/18)1

Jezik postopka: nemščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.

____________

1 UL C 72, 25.2.2019.