Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Judecătoria Zărnești (Rumunsko) dne 7. února 2019 – Asociaţia „Alianța pentru combaterea abuzurilor” v. TM, UN, Asociaţia DMPA

(Věc C-88/19)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Judecătoria Zărnești

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Asociaţia „Alianța pentru combaterea abuzurilor”

Odpůrci: TM, UN, Asociaţia DMPA

Předběžná otázka

Musí být článek 16 směrnice 92/43/EHS1 vykládán v tom smyslu, že členským státům ukládá povinnost stanovit odchylky od článků 12, 13, 14 a čl. 15 písm. a) a b) také v případech, ve kterých živočichové patřící k ohroženým druhům opustí přírodní stanoviště a nacházejí se v jeho bezprostřední blízkosti nebo zcela mimo toto přírodní stanoviště?

____________

1 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. 1992, L 206, s. 7).