Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. veljače 2019. uputio Judecătoria Zărnești (Rumunjska) – Asociaţia “Alianța pentru combaterea abuzurilor” protiv TM, UN, Asociaţia DMPA

(predmet C-88/19)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Judecătoria Zărnești

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Asociaţia “Alianța pentru combaterea abuzurilor”

Okrivljenici: TM, UN, Asociaţia DMPA

Prethodno pitanje

Treba li članak 16. Direktive 92/43/EEZ1 tumačiti na način da on nameće obvezu državama članicama da odrede izuzeća od članaka 12., 13., 14. i članka 15. točaka (a) i (b) i u slučajevima kad životinje koje pripadaju ugroženim vrstama napuštaju prirodno stanište te se nalaze u njegovoj neposrednoj blizini ili potpuno izvan njega?

____________

1 Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih [i poluprirodnih] staništa i divlje faune i flore (SL 1992., L 206, str. 7.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 2., str. 14.)