Language of document :

2019 m. vasario 7 d. Judecătoria Zărnești (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Asociaţia „Alianța pentru combaterea abuzurilor“ / TM, UN, Asociaţia DMPA

(Byla C-88/19)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Judecătoria Zărnești

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Asociaţia „Alianța pentru combaterea abuzurilor“

Atsakovai: TM, UN, Asociaţia DMPA

Prejudicinis klausimas

Ar Direktyvos 92/43/EEB1 16 straipsnis turi būti aiškinamas kaip įpareigojantis valstybes nares nustatyti nuostatas, kuriomis leidžiama nukrypti nuo 12, 13, 14 straipsnių ir 15 straipsnio a ir b punktų ir tais atvejais, kai nykstančių rūšių gyvūnai apleidžia natūralias buveines ir apsigyvena šalia jų arba visiškai už jų ribų?

____________

1 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos Direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, p. 7; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 102).