Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Judecătoria Zărnești (Roemenië) op 7 februari 2019 – Asociaţia „Alianța pentru combaterea abuzurilor”/TM, UN, Asociaţia DMPA

(Zaak C-88/19)

Procestaal: Roemeens

Verwijzende rechter

Judecătoria Zărnești

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Asociaţia „Alianța pentru combaterea abuzurilor”

Verwerende partijen: TM, UN, Asociaţia DMPA

Prejudiciële vraag

Moet artikel 16 van richtlijn 92/43/EEG1 aldus worden uitgelegd dat de lidstaten ook afwijkingen van de artikelen 12, 13, 14 en artikel 15, onder a) en b), dienen vast te stellen voor gevallen waarin dieren die tot een bedreigde soort behoren, hun natuurlijke habitat verlaten en zich al dan niet in de onmiddellijke nabijheid daarvan ophouden?

____________

1 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB 1992, L 206, blz. 7).