Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Judecătoria Zărnești (România) la data de 7 februarie 2019 – Asociaţia “Alianța pentru combaterea abuzurilor” / TM, UN, Asociaţia DMPA

(Cauza C-88/19)

Limba de procedură: română

Instanţa de trimitere

Judecătoria Zărnești

Părţile din acţiunea principală

Reclamantă: Asociaţia “Alianța pentru combaterea abuzurilor”

Pârâți: TM, UN, Asociaţia DMPA

Întrebarea preliminară

Articolul 16 din Directiva 92/43/CEE1 trebuie interpretat în sensul că impune statelor membre stabilirea de derogări de la dispozițiile articolelor 12, 13, 14 și 15 literele (a) și (b) și în situațiile în care animalele ce aparțin speciilor amenințate părăsesc habitatul natural, aflându-se fie în imediata apropiere a acestuia, fie complet în afara acestuia?

____________

1 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO 1992 L 206, p. 7, Ediţie specială 15/vol. 2, p. 109)