Language of document :

Tužba podnesena 8. ožujka 2019. – Europska komisija protiv Republike Finske

(predmet C-217/19)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: C. Hermes, E. Ljung Rasmussen, agenti)

Tuženik: Republika Finska

Tužbeni zahtjev:

Tužitelj zahtijeva od Općeg suda da:

utvrdi kako Republika Finska, učestalim izdavanjem odobrenja za proljetni lov mužjaka gavki (Somateria mollissima) u pokrajini Åland od 2011., nije ispunila svoje obveze na temelju članka 7. stavka 4. i članka 9. stavka 1. točke (c) Direktive 2009/147/EZ1 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica;

naloži Republici Finskoj snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Regionalna je vlada Ålandskih otoka, neovisne regije u Finskoj, od 2011. svake godine učestalo odobravala „odstupanje za proljetni lov” mužjaka patki gavki, s ukupnom kvotom od 2000 do 3800 ptica tijekom dva do tri tjedna u svibnju. To se vremensko razdoblje podudara s razdobljem razmnožavanja gavki.

Članak 7. stavak 4. Direktive 2009/147/EZ zabranjuje lov tijekom perioda razmnožavanja.

Finska tvrdi da je proljetni lov na gavke, na Ålandskim otocima, opravdan odstupanjem od odredbe članka 9. stavka 1. točke (c) Direktive 2009/147/EZ. Sukladno sudskoj praksi Suda, države članice snose teret dokaza kako bi se utvrdilo da su uvjeti iz te odredbe ispunjeni.

Komisija smatra da Finska, kao prvo, nije utvrdila da sustav odstupanja predstavlja „razboritu uporabu” u skladu sa smislom članka 9. stavka 1. točke (c) Direktive 2009/147/EZ. Konkretno, Finska nije čvrstim znanstvenim dokazima obrazložila da je osigurala da relevantna populacija patki gavki ostane na zadovoljavajućoj razini.

Kao drugo, Finska nije dokazala da se odobreni proljetni lov odnosi samo na korištenje ptica „u malom broju” sukladno članku 9. stavku 1. točki (c) Direktive 2009/147/EZ.

____________

1 Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL 2010, L 20, str. 7.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15, svezak 32, str. 128.)