Language of document :

2019 m. kovo 8 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Suomijos Respublika

(Byla C-217/19)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama C. Hermes ir E. Ljung Rasmussen

Atsakovė: Suomijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad Suomijos Respublika, suteikdama pasikartojančius leidimus vykdyti pavasarinę paprastųjų eiderių (Somateria mollissima) patinėlių medžioklę Alandų regione nuo 2011 m., pažeidžia pareigas, numatytas 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos1 7 straipsnio 4 dalyje ir 9 straipsnio 1 dalies c punkte;

Priteisti iš Suomijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Nuo 2011 m. Suomijos autonominio Alandų regiono taryba kiekvienais metais suteikia leidimą vykdyti išimtinę pavasarinę paprastųjų eiderių patinėlių medžioklę (bendra kvota – nuo 2 000 iki 3 800 paukščių), nuo dviejų iki trijų gegužės savaičių. Šis laikotarpis sutampa su paprastųjų eiderių veisimosi laikotarpiu.

Direktyvos 2009/147/EB 7 straipsnio 4 dalyje numatytas draudimas medžioti veisimosi metu.

Suomija teigia, kad pavasarinė paprastųjų eiderių medžioklė Alandų salose yra pateisinama remiantis Direktyvos 2009/147/EB 9 straipsnio 1 dalies c punkto nuostata. Atsižvelgiant į Teismo jurisprudenciją, valstybės narės turi įrodyti, kad atitinka nuostatoje numatytas sąlygas.

Komisija teigia, kad Suomija, pirma, neįrodė, kad išimtinė tvarka yra „teisėtas naudojimas“, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2009/147 9 straipsnio 1 dalies c punktą. Tai yra Suomija nepateikė patikimų mokslinių įrodymų, kad yra užtikrinama pakankama paprastųjų eiderių populiacija.

Antra, Suomija neįrodė, kad leidžiama pavasarinė medžioklė yra susijusi su „nedideliu paukščių skaičiumi“, kaip tai numatyta Direktyvos 2009/147 9 straipsnio 1 dalies c punkte.

____________

1 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL L 20, 2010, p. 7).