Language of document :

Acțiune introdusă la 8 martie 2019 – Comisia Europeană/Republica Finlanda

(Cauza C-217/19)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Hermes, E. Ljung Rasmussen, agenți)

Pârâtă: Republica Finlanda

Concluziile reclamantei

declararea faptului că prin acordarea în mod recurent a unor autorizații pentru vânătoarea de primăvară de masculi din specia Somateria mollissima în provincia Åland din 2011, Republica Finlanda nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 7 alineatul (4) și al articolului 9 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2009/147/CE1 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice;

obligarea Republicii Finlanda la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Din anul 2011, guvernul regional al insulei Åland, o regiune autonomă din Finlanda, a autorizat în mod recurent în fiecare an „derogarea pentru vânătoarea de primăvară” a unor masculi din specia Somateria mollissima de rațe cu o cotă totală cuprinsă între 2 000 și 3 800 de păsări pe o durată cuprinsă între două și trei săptămâni în luna mai. Această perioadă coincide cu perioada de reproducere a Somateria mollissima.

Articolul 7 alineatul (4) din Directiva 2009/147/CE interzice vânătoarea în perioada de reproducere.

Finlanda susține că vânătoarea de primăvară a Somateria mollissima pe insula Åland se justifică prin derogarea de la articolul 9 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2009/147/CE. Potrivit jurisprudenței Curții, statelor membre le revine sarcina probei în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor prevăzute la această dispoziție.

Comisia consideră că Finlanda, în primul rând, nu a dovedit că regimul de derogare constituie o „utilizare judicioasă” în sensul articolului 9 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2009/147/CE. Mai precis, Finlanda nu a demonstrat cu probe științifice solide că se asigură că populația relevantă de rațe din specia Somateria mollissima este menținută la un nivel satisfăcător.

În al doilea rând, Finlanda nu a demonstrat că vânătoarea de primăvară autorizată privește numai utilizarea de păsări „în număr mic” în sensul articolului 9 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2009/147/CE.

____________

1 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO 2010, L 20, p. 7).