Language of document :

Domstolens kendelse (Syvende Afdeling) af 15. januar 2018 – Farmland Kft. mod Földművelésügyi Miniszter (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungarn)

(Sag C-489/18) 1

(Præjudiciel forelæggelse – artikel 53, stk. 2, i Domstolens procesreglement – landbrug – ordninger for direkte støtte – enkeltbetalingsordning – ansøgning om generel arealbetaling – kriterier – den retmæssige bruger af landbrugsjord)

Processprog: ungarsk

Den forelæggende ret

Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Farmland Kft.

Sagsøgt: Földművelésügyi Miniszter

Konklusion

Anmodningen om præjudiciel afgørelse indgivet af Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (forvaltnings- og arbejdsretten i Budapest, Ungarn), ved afgørelse af 17. juli 2018 afvises.

____________

1 EUT C 381 af 22.10.2018.