Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 30. listopadu 2018 Harrym Shindlerem a dalšími proti usnesení Tribunálu (devátého rozšířeného senátu) vydanému dne 26. listopadu 2018 ve věci T-458/17, Shindler a další v. Rada

(Věc C-755/18 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastníci řízení podávající kasační opravný prostředek: Harry Shindler a další (zástupce: J. Fouchet, advokát)

Další účastnice řízení: Rada Evropské unie

Soudní dvůr (čtvrtý senát) usnesením ze dne 19. března 2019 kasační opravný prostředek zčásti odmítl a zčásti zamítl.

____________