Language of document :

Appel iværksat den 30. november 2018 af Harry Shindler m.fl. til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Niende Udvidede Afdeling) den 26. november 2018 i sag T-458/17, Schindler m.fl. mod Rådet

(Sag C-755/18 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellanter: Harrys Schindler m.fl. (ved advokat J. Fouchet)

Den anden part i appelsagen: Rådet for Den Europæiske Union

Domstolen (Fjerde Afdeling) har ved kendelse af 19. marts 2019 forkastet appellen.

____________