Language of document :

Harry Shindleri jt 30. novembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda laiendatud koosseisus) 26. novembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-458/17: Shindler jt versus nõukogu

(kohtuasi C-755/18 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellandid: Harry Shindler jt (esindaja: advokaat J. Fouchet)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Kohus (neljas koda) jättis 19. märtsi 2019. aasta määrusega apellatsioonkaebuse rahuldamata.

____________