Language of document :

Valitus, jonka Harry Shindler ym. ovat tehneet 30.11.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu yhdeksäs jaosto) asiassa T-458/17, Shindler ym. v. neuvosto, 26.11.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-755/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittajat: Harry Shindler ym. (edustaja: J. Fouchet, avocat)

Muu osapuoli: Euroopan unionin neuvosto

Unionin tuomioistuin (neljäs jaosto) on 19.3.2019 antamallaan määräyksellä hylännyt valituksen

____________