Language of document :

Žalba koju su 30. studenoga 2018. podnijeli Harry Shindler i dr. protiv rješenja Općeg suda (deveto prošireno vijeće) od 26. studenoga 2018. u predmetu T-458/17, Shindler i dr. protiv Vijeća

(predmet C-755/18 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelji: Harry Shindler i dr. (zastupnik: J. Fouchet, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Vijeće Europske unije

Rješenjem od 19. ožujka 2019. Sud (četvrto vijeće) odbio je žalbu.

____________