Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 30. novembrī Harry Schindler u.c. iesniedza par Vispārējās tiesas (devītā palāta paplašinātā sastāvā) 2018. gada 26. novembra spriedumu lietā T-458/17 Schindler u.c./Padome

(Lieta C-755/18 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēji: Harry Shindler u.c. (pārstāvis: J. Fouchet, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Savienības Padome

Ar 2019. gada 19. marta rīkojumu Tiesa (ceturtā palāta) apelācijas sūdzību noraidīja.

____________