Language of document :

Appell ippreżentat fit-30 ta’ Novembru 2018 minn Harry Shindler et mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla Estiża) fis-26 ta’ Novembru 2018 fil-Kawża T-458/17, Shindler et vs Il-Kunsill

(Kawża C-755/18 P)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Appellant: Harry Shindler et (rappreżentant: J. Fouchet, avukat)

Parti oħra fil-proċedura: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Permezz ta’ digriet tad-19 ta’ Marzu 2019, il-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) ċaħdet l-appell.

____________