Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 30 november 2018 door Harry Shindler e.a. tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer – uitgebreid) van 26 november 2018 in zaak T-458/17, Shindler e.a./Raad

(Zaak C-755/18P)

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwiranten: Harry Shindler e.a. (vertegenwoordiger: J. Fouchet, avocat)

Andere partij in de procedure: Raad van de Europese Unie

Bij beschikking van 19 maart 2019 heeft het Hof (Vierde kamer) de hogere voorziening afgewezen.

____________