Language of document :

Odvolanie podané 30. novembra 2018: Harry Shindler a i. proti uzneseniu Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) z 26. novembra 2018 vo veci T-458/17, Shindler a i./Rada

(vec C-755/18 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolatelia: Harry Shindler a i. (v zastúpení: J. Fouchet, advokát)

Ďalší účastník konania: Rada Európskej únie

Uznesením z 19. marca 2019 Súdny dvor (štvrtá komora) zamietol odvolanie.

____________